Om Meningsfulla AB

Meningsfulla AB har som affärsidé att vara ekonomisk katalysator för lag/klass kassor och välgörande ändamål.

Vi drivs av att bidra till en hållbar utveckling och välgörande ändamål. Vi vill bedriva en meningsfull, hållbar och transparent verksamhet.

Genom meningsfulla samarbeten och partnerskap ger vi förutsättningar för organisationer, föreningar och skolklasser att skapa egna ekonomiska resurser, samtidigt som man bidrar till välgörande ändamål och hållbar utveckling.

Vi tillhandahåller hållbara och meningsfulla produkter med tydliga mervärden, som företag kan att ge bort i gåva och är enkla för organisationer, föreningar och skolklasser att sälja. Därigenom får de enkelt och snabbt en möjlighet att skapa egna ekonomiska resurser på ett meningsfullt sätt.

Syfte

Att med hållbar utveckling i centrum ge förutsättningar för våra kunder att skapa egna ekonomiska resurser för att nå sina mål.

Vision

Den bästa*, mest välgörande samarbetspartnern i lag/skolklass försäljningsbranschen.
* Bäst i form av kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och lönsamhet

Löfte

Tillsammans hjälper vi våra kunder att skapa ekonomiska resurser på ett hållbart sätt.

Kontaktuppgifter

Martin Pennlöv
mp@meningsfulla.se
Christoffer Carlsmose
cc@meningsfulla.se
tel:+46 708 739 233
Fredrik Mollberg
fm@meningsfulla.se